Skip to main content

ACTIEVOORWAARDEN WK POULE 2022:

Indien je in de periode van 8 t/m 20 november 2022 (voor 17:00) een account hebt aangemaakt op de Euroboor pagina van Scorito en de voorspellingen volledig hebt ingevuld, doe je mee met de WK Poule van Euroboor.

Deelname actie

 • Deelname aan actie is kosteloos.
 • Deelname vindt plaats wanneer je de QR-code of de deelname link hebt gebruikt, een profiel hebt aangemaakt en de uitslag van de wedstrijden hebt voorspeld
 • De voorspellingen moeten zijn ingediend voor 20 november 2022 17:00u (GMT+1)
 • Eenmalige deelname per persoon.
 • Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
 • Medewerkers van Euroboor zijn uitgesloten van deelname aan de actie.
 • Euroboor behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie eerder te beëindigen. Euroboor is in geval van wijziging of beëindiging niet gehouden tot enige schadevergoeding of vervangende actie, in welke vorm dan ook.

Persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen van een externe partij.
 • Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de Euroboor nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
 • Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

 • De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van ranking in de Scorito App pagina van Euroboor B.V..
 • De winnaar wordt uiterlijk 2 weken na afloop van het WK Voetbal in Qatar geïnformeerd.
 • De winnaar van een actie krijgt bericht via het kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden.
 • Wanneer de winnaar zich niet binnen twee weken na bekendmaking meldt, behoudt Euroboor zich het recht om de gewonnen prijs niet uit te keren.
 • Euroboor B.V. is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 • Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 • Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
 • De winnaar dient een relatie te hebben met Euroboor B.V.

Prijzen

 • De nummer 1 van de WK Poule wint €449,-
 • De nummer 2 van de WK Poule wint €250,-
 • De nummer 3 van de WK Poule wint €150,-

Overig

 • Door deel te nemen aan deze actie verklaart de deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden en verklaart hij/zij de verzochte informatie correct en naar waarheid te hebben ingediend.
 • De winnaars ontvangen de gewonnen prijs uiterlijk 31 januari 2023 en nadat Euroboor B.V. de registratie heeft ontvangen en goedgekeurd.
 • Euroboor behoudt zich te allen tijde het recht voor ingezonden gegevens op misbruik te onderzoeken en behoudt zich nadrukkelijk het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen als misbruik wordt vermoed.
 • Vragen en opmerkingen aangaande deze actie of inzake reeds ingediende aanvragen kun je melden via het volgende mailadres: info.nl@euroboor.com
 • Euroboor is met inachtneming van de privacywetgeving gerechtigd de ingezonden informatie n.a.v. de prijsuitreiking te verwerken en de data daaruit in te zien. Mochten er vragen ontstaan of gegevens ontbreken, dan kan Euroboor daarover contact met je opnemen.
 • Persoonlijke gegevens zoals naam, adres enz. worden door Euroboor B.V. en de door haar eventueel ingeschakelde hulppersonen uitsluitend gebruikt voor actieregistratie en verder uitsluitend opgeslagen en gebruikt binnen het kader van deze actie. Deze informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld, niet aan derden doorgegeven.
 • Indien je dit op prijs stelt, heb je binnen de registratieprocedure de mogelijkheid aan te geven of je informatie en mededelingen van Euroboor wilt ontvangen.
 • Euroboor B.V. en de door haar ingeschakelde hulppersonen en derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor uit de actie voortvloeiende handeling en/of kosten van de deelnemer. Euroboor B.V. en de door haar ingeschakelde hulppersonen en derden kunnen bovendien niet aansprakelijk worden gesteld door (of namens) de deelnemer voor enige schade, direct of indirect, veroorzaakt door of op enige wijze verband houdend met deze actie, waaronder het niet of niet tijdig verstrekken van de gewonnen prijs.
 • Euroboor is te allen tijde gerechtigd deelname van deelnemers aan de actie te beëindigen, zonder dat zij deze beslissing hoeft te motiveren en zonder dat daarbij een recht of aanspraak ontstaat voor de betreffende deelnemer op schadevergoeding, een vervangend product of actie, in welke vorm dan ook.
 • Over het verloop van het spel of de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
Kies uw taal