Skip to main content

Garantie

 

EUROBOOR GARANTIEVOORWAARDEN

 

Geldig vanaf 21 april 2022

 

1. Euroboor-garantie

 

Euroboor staat voor kwaliteit. Alle Euroboor machines worden zorgvuldig gecontroleerd en getest en voldoen aan onze strengste kwaliteitseisen. Mocht het onverhoopt toch voortijdig uitvallen, dan zorgen wij voor uw machine onder de voorwaarden van onze garantievoorwaarden. De afhandeling van garantieclaims vindt plaats onder de garantievoorwaarden zoals van toepassing op de datum van aankoop.

 

2. Garantievoorwaarden:

 

2.1: Euroboor-garantie dekt storingen aan gekochte machines veroorzaakt door materiaalfouten of fabricagefouten, die zich duidelijk voordoen binnen de garantieperiode.

 

2.2: Euroboor hanteert de volgende garantietermijnen

 

12 maanden (+ 12 maanden extra na registratie)

-          Powertools

-          Acculaders

-          Hijsmagneten

 

12 maanden (geen verlenging mogelijk)

-          Accu’s

-          Pneumatisch gereedschap / luchtmachines

-          Powerstation (of 300 laadcycli)

 

2.3: Ingangsdatum van de (verlengde) garantieperiode en verlenging is de op het originele aankoopbewijs vermelde aankoopdatum.

 

2.4: Garantieclaims volgen het verkoopkanaal in omgekeerde richting, met beoordeling en corrigerende maatregelen die worden geïnitieerd door de eerste erkende dealer of servicepunt in deze omgekeerde lijn.

 

2.5: Euroboor of een van haar geautoriseerde dealers en servicepunten zullen de storing van een gevalideerde garantiegeval altijd oplossen door:

-          Reparatie van de defecte machine die de kosten van onderdelen en arbeid dekt, of als reparatie naar eigen goeddunken van Euroboor onmogelijk of te duur blijkt te zijn:

-          Vervanging van de machine door een gelijkwaardig alternatief, of indien reparatie of vervanging naar eigen goeddunken van Euroboor niet mogelijk is:

-          Alleen terugbetaling van de machine

 

2.6: In het geval dat de storing van een machine niet als een geldige garantiegeval wordt beschouwd, zal Euroboor een reparatievoorstel doen met bijbehorende offerte. De machine wordt alleen gerepareerd na schriftelijke toestemming van de machine-eigenaar.

 

2.7: Om aanspraak te kunnen maken op garantie dient de datum van het defect binnen de garantietermijn te vallen, waarbij de claim binnen 4 weken dient te volgen. Dit vereist dat het volledige betrokken gereedschap met de originele aankoopbon (die de aankoopdatum, productbeschrijving en serienummer moet bevatten) naar de Euroboor-distributeur in uw land of rechtstreeks naar Euroboor moet worden gezonden.

 

2.8: Indien binnen het verlengde deel van de garantieperiode aanspraak wordt gemaakt op bovengenoemde registratie, dient tevens het registratiebewijs te worden overlegd.

 

2.9: Bij gedeeltelijke of volledige demontage van een machine vervalt de garantie.

 

2.10: De garantie dekt niet de transportkosten, noch de risico's verbonden aan het transport van uw machine van en naar uw erkende dealer, servicepunt en/of rechtstreeks van en naar Euroboor.

 

2.11: De garantie dekt niet:

-          Componenten die onderhevig zijn aan natuurlijke slijtage veroorzaakt door gebruik in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing

-          Defecten aan het gereedschap veroorzaakt door het niet naleven van de gebruiksaanwijzing, oneigenlijk gebruik, abnormale omgevingsomstandigheden, ongepaste bedrijfsomstandigheden, overbelasting of onvoldoende service of onderhoud

-          Defecten veroorzaakt door het gebruik van andere accessoires, componenten of reserveonderdelen dan originele Euroboor-onderdelen

-          Machines die zijn aangepast

-          Machines met reparaties die niet zijn uitgevoerd door Euroboor of een van haar geautoriseerde dealers en servicepunten

-          Accessoires meegeleverd met de machine

 

2.12: Alle garantiebeoordelingen door Euroboor of een van haar geautoriseerde dealers en servicepunten zijn definitief.

 

2.13: Verhuurmachines zijn uitgesloten van deze garantievoorwaarden. Er kunnen alternatieve (huur)voorwaarden van toepassing zijn.

 

2.14: Houd er rekening mee dat voor sommige landen of regio's onze garantievoorwaarden in detail kunnen verschillen.

 

Op deze garantie is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake de Internationale Verkoop van Goederen (CISG) voor zover de nationale wetgeving dit toelaat.

 

Euroboor B.V.

Kryptonstraat 110

2718 TD Zoetermeer

Nederland

 

3. Garantieverlenging door machineregistratie

 

Euroboor biedt de mogelijkheid om Euroboor powertools, acculaders en hijsmagneten te registreren. Dit biedt een aantal voordelen:

-          Verlengde garantieperiode

-          Validatie dat u de oorspronkelijke eigenaar van de machine bent

-          Volledige onderhouds- en reparatiehistorie (indien uitgevoerd bij Euroboor)

-          Informatie over productaanbiedingen en promoties van Euroboor

 

Op de verlengde garantie zijn onze standaard garantievoorwaarden van toepassing met de volgende aanvullende voorwaarden:

-          Verlenging garantieperiode geldt alleen voor Euroboor powertools, acculaders en hijsmagneten (exclusief accu's, pneumatisch gereedschap en powerstation).

-          De verlenging van de garantieperiode houdt 12 maanden extra in op de standaard garantieperiode van 12 maanden.

-          Registratie van ander gereedschap van Euroboor dan powertools, acculaders en hijsmagneten is mogelijk, maar verlengt de oorspronkelijke garantieperiode niet.

-          Om aanspraak te kunnen maken op garantieverlenging moet de machineregistratie binnen 4 weken na aankoopdatum plaatsvinden.

-          Aangezien de registratie plaatsvindt op basis van het serienummer van de machine, moet elke machine apart worden geregistreerd.

-          Registreren kan via onze website.

-          Na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail die jouw bewijs van inschrijving is. In het geval van een garantieclaim dient dit registratiebewijs samen met het originele aankoopbewijs te worden overlegd. Elk verschil dat wordt vermeld op de 2 documenten (zoals de aankoopdatum) maakt uw garantie ongeldig.

Kies uw taal